خدمات فلپ

با پیشرفت پلاک و جرم بافت لثه و پریودنشیوم ملتهب می­شود. برای حذف این التهاب در مراحل اولیۀ بیماری جرم­گیری و در مراحل پیشرفته­تر جراحی فلپ لثه انجام می­شود. در جراحی فلپ لثه التهاب­، جرم و بافت­های آسیب دیده حذف می­شوند تا از گسترش آسیب جلوگیری به­ عمل آید.

پریودنشیوم (periodontium) از لثه، استخوان ورباط­هایی به نام الیاف پریودنتال  در اطراف دندان تشکیل شده است. وظیفۀ پریودنشیوم چسبیدن به دندان و حمایت آن است. عوامل مختلفی همچون باکتری، ژنتیک، سیگار و تغییرات هورمونی دوران بلوغ و بارداری باعث التهاب لثه یا ژنژیویت (gingivitis) می­شوند. عدم رعایت بهداشت دهان و دندان باعث افزایش باکتری و تشکیل پلاک و جرم و پیشرفت ژنژیویت می­شود.

اگر عامل ژنژویت در مراحل اولیه حذف نشود، علاوه‌بر لثه، سایر بافت­های پریودنشیوم را نیز درگیر می­کند. این بافت ملتهب که دیگر پریودنتیت (periodontitis) نام می‌گیرد، باعث کاهش تدریجی چسبندگی پریودنشیوم به دندان می‌شود. در این مرحله یک فضای خالی بین دندان و پریودنشیوم ایجاد می­شود که پاکت(pocket) پریودنتال نامیده می­شود. هرقدر عمق پاکت بیشتر باشد، التهاب پیشرفته­تر است. پریودنتیت در مراحل پیشرفته می­تواند موجب لقی و از دست رفتن دندان شود. برای درمان التهاب در مراحل اولیه جرم­گیری انجام می­شود. در مراحل پیشرفته­تر، جراحی فلپ پریودنتال (periodontal flap surgery) ضرورت می­یابد.

سوالات متداول

مراحل دریافت خدمات

تماس با مشاوران کلینیک ایده آل

دریافت مشاوره و پیشنهاد بهترین خدمت برای شما

تعیین وقت ویزیت دکتر مربوطه

ویزیت دکتر در کلینیک ایده آل

تعیین وقت انجام جراحی

انجام جراحی مربوطه و دریافت مشاوره های پس از جراحی